Tuotanto & valmistus

Kokeneen ja vakiintuneen tuotannon myötä Walpella takaa nopean ja sujuvan siirtymisen tuotteiden suunnittelusta tuotantoon ja siitä edelleen markkinoille. Lisäksi tarjoamme asennusvalvonta- ja asennuspalveluita asiakkaan tiloissa.

Laaja tuotantotarjontamme

PALVELUT  
Raskas koneistus Karusellisorvaus, aarporaus ja isot koneistuskeskukset
Raskas hitsaus Hitsausprosessit ovat sertifioitu standardin EN 3834-2 mukaisesti
  Hitsausprosessit: jauhekaarihitsaus (SAW), TIG- ja MAG-hitsaus
  Materiaalit: rakenneteräs, paineastiateräs, lujateräs, ruostumaton ja haponkestävä teräs
  Kääntöpöytiä ja nostokalustoa raskaita ja suuria kappaleita varten
  Robottihitsausasemat ja SAW-hitsaustornit ja portaalit
  Esivalmistus: särmäys, mankelointi, poraus ja työstö
Kokoonpano  

Esimerkkejä valikoimasta

Prosessilaitteet Koneita ja komponentteja massanvalmistus-, kiertokuitu- ja paperinvalmistusprosesseihin
  Jätemateriaalien ja lietteen käsittely
Energialaitteet Komponentteja energiateollisuuden tarpeisiin, esimerkiksi generaattoreihin sekä vesi- ja tuuliturbiineihin.
  Suurten hitsattujen ja -koneistettujen koneiden rungot
Offshore-laitteet Vetolaitteiden komponenttien koneistus
Kaivostoiminta Porakoneet (kokonaistoimitukset, sisältävät kokoonpanotyöt)
  Kuljetinkokoonpanot
  Seulat / murskainlaitteet
  Materiaalin käsittelylaitteiden komponentit
Satamat Lastinkäsittelylaitteiden komponentit

kuva1

Kuva2